1 februarja, 2019

Spletna stran ZMDPŠ

Združenje medicine dela, prometa in športa, je strokovno in neodvisno združenje zdravnic in zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa.